Taxatie

Zorgvuldigheid en zekerheid.

Er zijn vele redenen om een woning te taxeren:

- hypotheekaanvraag ( al dan niet met NHG )

- aan of verkoopbeslissing

- scheiding

- verbouwing

- successie

Wij zullen dan ook altijd informeren naar de reden van uw aanvraag. Een juiste omschrijving van de opdracht is een essentieel onderdeel van de taxatie